น้ำยาล็อคเกลียว
444


www.facebook.com/WANGDEX
 
 


รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์
วิธีดูวันหมดอายุ (Shelf Life)
ความหนืด (Viscosity)
Equipment

วิธีเก็บรักษากาวแห้งเร็ว (CA Storage)
แปลงค่าหน่วยวัด (Conversions)
More Information

  ชนิดกาวล็อคไทท์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
 
 


ISO Certificate Number
TH 008329

Dosatron D14 - 14 Injector


 

Copyright 2015   Wang Daeng Express Co.,Ltd.   All rights reserved
site by kikjaamp@hotmail.com